โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ 4     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ 12      
 
 
 
   


ประชาสัมพันธ์สถานที่น่าเที่ยว (นวดแผนไทย)...

การจัดทำโครงการฝึกอบรมการทำปลาร้าบอง ...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560...

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560...


ประชาสัมพันธ์สถานที่น่าเที่ยว (นวดแผนไทย)...

การจัดทำโครงการฝึกอบรมการทำปลาร้าบอง ...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560...

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560...

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วัดป่าหนองกุง)...

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วัดศรีบุญเรือง)...

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ...

อบต.บงเหนือ ออกให้บริการถ่ายบัตรประชาชนแก่ผู้ผู้ป่วยติดเตียง...
 
 
24 ต.ค. 2561 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2)
12 ต.ค. 2561 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
12 ต.ค. 2561 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 2561
25 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์สถานที่น่าเที่ยว (นวดแผนไทย)
13 มี.ค. 2561 การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมฯ
19 ม.ค. 2561 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
8 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส...
23 ก.พ. 2561 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา - ไชยวาน
16 ส.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างโครงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนหัน หมู่...
16 ส.ค. 2560 ประกวดราคาจ้างโครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านบงเหนือนอก ...
16 ส.ค. 2560 ประกาศราคากลางโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านดอนหัน ห...
13 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ 4
13 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที...
12 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ 12
12 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10
12 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนรังสายบ้านดอนหัน- บ้านดงบัง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137056 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -