วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถตู้รถตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุการฝึกอบรมและของสมาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.ม.1) ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศพด.ม.2) ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาพักญาติพร้อมห้องน้ำ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬาและเวชภัณฑ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลชายต้านยาเสพติด อำเภอสว่างแดนดิน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง