วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ม.๔ (พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ม.๓ (พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ม.๒ (พ.ย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบาก หมู่ที่ 4
8  ต.ค. 2562
ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.) จำนวน 8 ศูนย์
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบงเหนือนอกไปบ้านขาว หมู่ที่ 11 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปวัดอโศการาม บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์ไปบ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)