วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองกุงไปอ่างเก็บน้ำห้วยทราย หมู่ที่ 8 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์เด็กเล็กบงเหนือ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมสานกระเป๋าด้วยพลาสติก บ้านบงเหนือ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรมสานเปล บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร บ้านจำปา หมู่ที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอบรมทำขนมเทียนแก้ว,ขนมสอดไส้,ขนมชั้น,ขนมโดนัท บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
เหมาบริการขุดลอกรางระบายน้ำ
27  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์พัฒนา-ดอนหัน บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการอบรมน้ำยาสระผม บ้านบาก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง