โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสนัขและแมว พ.ศ.2563
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ  ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสนัขและแมว พ.ศ.2563 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 และนายอำเภอสว่างแดนดินได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ตามหนังสืออำเภอสว่างแดนดินที่ สน 0023.21/2460 ลงวันที่ 18 มิภุนายน 2563 พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสนัขและแมว พ.ศ.2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

 

    เอกสารประกอบ : ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสนัขและแมว พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 353730 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -