โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาสราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.พร้อมคันหิน บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑
    รายละเอียดข่าว :

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.พร้อมคันหิน บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ๕๖๕.๔๕ ตร.ม. พร้อมวางคันทางหินทางเท้า ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๓๐ x ๑.๐๐  เมตร ระยะรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐  เมตร (ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ ๐๒/๒๕๖๖) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

    เอกสารประกอบ : ประกาสราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.พร้อมคันหิน บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑
 
บก.01
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705684 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -