โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 12 มี.ค. 2567

กิจกรรม สักการหลวงพ่อองค์ดำ

(ผู้อ่าน 25 คน)

วันที่ 29 ก.ย. 2565

ข้อมูลสถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬา

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 6 ก.ย. 2565

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสานไม่ไผ่

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 9 ส.ค. 2565

โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 43 คน)

วันที่ 9 พ.ค. 2565

กิจกรรมพ่นควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 37 คน)

วันที่ 6 ม.ค. 2563

ภาพห้องกิจการสภา อบต.บงเหนือ

(ผู้อ่าน 408 คน)

วันที่ 30 ก.ค. 2562

กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

(ผู้อ่าน 420 คน)

วันที่ 7 ก.ค. 2560

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 312 คน)

วันที่ 23 มิ.ย. 2560

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

(ผู้อ่าน 177 คน)

วันที่ 10 พ.ค. 2560

โครงการวิ่งเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

(ผู้อ่าน 457 คน)

วันที่ 3 ก.พ. 2560

กีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2560

(ผู้อ่าน 825 คน)

วันที่ 25 ม.ค. 2560

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ

(ผู้อ่าน 621 คน)

วันที่ 10 ม.ค. 2560

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคฯ

(ผู้อ่าน 546 คน)

วันที่ 3 ธ.ค. 2559

กิจกรรมงานประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่

(ผู้อ่าน 526 คน)

No results found

เลื่อนลง