โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลบงเหนือ

 

          ตำบลบงเหนือเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 114 ปี ประชากร ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยนับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างแดนดิน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบงเหนือ, บ้านดอนหัน, บ้านจำปา, บ้านบาก, บ้านขาว, บ้านโคกสวัสดิ์, บ้านนาถ่อน, บ้านหนองกุง, บ้านโนนสะอาด, บ้านพิมพ์พัฒนา, บ้านบงเหนือนอก และ บ้านนาถ่อนใต้

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 772190 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -