โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ


อบต.บงเหนือ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างเสริมให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น