โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 หัวหน้าส่วนราชการ

       
    (ว่าง)    
    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
       
    นายปิยวิทย์  โชติเกียรติ    
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
 
นายทศพร  ทันแล้ว (ว่าง) นายสมชาย  คำควร  นายธวัชชัย  ใบภักดี นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์
  หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
         
         
         
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 331908 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -