โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอำพันธ์  อรัญปักษ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
(ว่าง) นายบุญโจม  แสนสีมล นายพลาม จันทะศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426877 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -