โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2562     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562     รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562      
 
 
 
   


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาฯ...

ประชาสัมพันธ์สถานที่น่าเที่ยว (นวดแผนไทย)...


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะ่เบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2564...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาฯ...

ประชาสัมพันธ์สถานที่น่าเที่ยว (นวดแผนไทย)...

การจัดทำโครงการฝึกอบรมการทำปลาร้าบอง ...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2560...

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560...

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (วัดป่าหนองกุง)...
 
 
1 พ.ย. 2562 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ต.ค. 2562 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง
3 ต.ค. 2562 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562
3 ต.ค. 2562 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
1 ต.ค. 2562 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายใหม่)ประ...
10 มิ.ย. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
10 ต.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านขาว หมู่ที่ 5
10 ต.ค. 2562 ประกาศผ้ชนะราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1
27 ก.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านบงเหนื...
26 ก.ย. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านขาว หมู...
8 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส...
30 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปวัดอโศการ...
30 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบงเหนือนอก...
30 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพิมพ์ไปดอน...
30 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทางเข้าห...
30 ก.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสวัสดี หมู...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 199169 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -