โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บงเหนือ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566     รายงานการประชุมร่างข้อบัญญัติ 2567 (วาระที่ 1) วันที่ 16 ส.ค. 66     รายงานการประชุมร่างข้อบัญญัติ 2567 (วาระที่ 2) วันที่่ 23 ส.ค. 2566      
 
 
 
   


โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566...

โครงการร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ...

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ...


โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566...

โครงการร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ...

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566...

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือร่วมสืบสานวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร...

พิธีมอบวุฒิบัติ บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...
 
 
21 ก.ย. 2566 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บงเหนือ ประจำปีงบป...
26 ธ.ค. 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วัดบริบูรณ์วราราม บ้านบงเห...
9 พ.ย. 2565 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565
3 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...
3 ต.ค. 2565 รายผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 ต.ค. 2565 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ก.ค. - ก.ย. 2565
4 ส.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ...
26 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านจำปา หมู่ที่ 3
21 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริ...
21 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล...
17 ก.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ...
26 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเ...
1 มิ.ย. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6
27 พ.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหันไปบ้...
18 พ.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมา...
10 พ.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ้านบงเหนื...
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 734317 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -