โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง     ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1     ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10      
 
 
 
   


โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566...

โครงการร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ...

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ...


โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566...

โครงการร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ...

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมฯ ประจำปีงบประมาณ 2566...

โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ จังหวัดสกลนคร ประจำวันที่ 19 เมษายน 2566...

กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือร่วมสืบสานวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร...

พิธีมอบวุฒิบัติ บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 21 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร...
 
 
7 พ.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปล...
26 ก.ย. 2566 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567
21 ก.ย. 2566 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บงเหนือ ประจำปีงบป...
26 ธ.ค. 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วัดบริบูรณ์วราราม บ้านบงเห...
18 พ.ย. 2565 โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีง...
9 พ.ย. 2565 สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565
18 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซ...
18 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซ...
18 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซ...
18 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่่างถนนโซ...
17 ต.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างขยายพื้นที่ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ...
11 ต.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
11 ต.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
11 ต.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
11 ต.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่า...
9 ต.ค. 2566 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ 4
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747371 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -