โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลบงเหนือ

 

          ตำบลบงเหนือเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 114 ปี ประชากร ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยนับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างแดนดิน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบงเหนือ, บ้านดอนหัน, บ้านจำปา, บ้านบาก, บ้านขาว, บ้านโคกสวัสดิ์, บ้านนาถ่อน, บ้านหนองกุง, บ้านโนนสะอาด, บ้านพิมพ์พัฒนา, บ้านบงเหนือนอก และ บ้านนาถ่อนใต้

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 332079 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -