โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง)


องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝึกอบรมการทำน้ำมันเหลือง) มุ่งเน้นเพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการลดภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น