โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ นำโดยนายกสมชาติ ทิพศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบงเหนือ ทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่เจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2566