โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 51
  21 ธ.ค. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 216
  9 พ.ย. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 277
  5 พ.ย. 2563    ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 271
  4 พ.ย. 2562    รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ต.ค. - ธ.ค. 61) ปีงบประมาณ 2562 274
  1 พ.ย. 2562    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 268
  1 พ.ย. 2562    รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ (ม.ค. - ก.ย. 62) ปีงบประมาณ 2562 262
  9 พ.ย. 2561    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 252
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 772164 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -