โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 เม.ย. 2567    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 17
  25 ม.ค. 2567    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำรายไตรมาส ที่1 (1 ต.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค.66) 21
  5 ม.ค. 2567    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) 14
  4 ธ.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566) 8
  3 พ.ย. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน ตุลาคม 2566) 8
  6 ต.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำรายไตรมาส ที่4 (1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 66) 7
  5 ต.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน กันยายน 2566) 11
  4 ก.ย. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน สิงหาคม 2566) 9
  3 ส.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง สขร. (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566) 6
  10 ก.ค. 2566    ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ปี2566 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566) 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788693 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -