โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 6
  1 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ ๖ ครั้งที่ ๒ 13
  1 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ครั้งที่ ๒ 12
  27 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 7
  27 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 10
  24 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ศาลาประชาคม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบาก หมู่ที่ ๔ 12
  4 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาโซล่าเซลล์(ระบบสูบน้ำบาดาล) บริเวณระบบประปาแบบาดาล บ้านนาถ่อน หมู่ที่ ๗ 11
  4 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะราคา โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน ภายในบ้านนาถ่อนใต้ บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ 7
  17 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านดอนหันโรงเรียนบงเหนือวิทยาคมวิทยาคม 4
  17 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 4

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 800485 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -