โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเรียนชุมชนบงเหนือไปวัดคลองเจริญ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 31
  19 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าโรงเรียนชุมชนบงเหนือไปวัดคลองเจริญ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 30
  19 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านขาว หมู่ที่ ๕ 20
  16 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านไปโรงเรียนชุมชนบงเหนือ พร้อมหินคันขอบทาง บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 13
  24 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาถ่อนไปวัดป่านาถ่อน บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7 30
  23 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสวนยางแม่เสถียรไปสวนมะม่วงพ่อนาย บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 26
  22 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 22
  9 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านแม่หวันไปห้วยคำบาก บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 13
  9 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางแดงไปหนองหิน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 12
  9 ม.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะราคาโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 12

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788718 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -