โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์การรับซื้อธนาคารขยะ "MOI Waste Bank week-มหาดไทย 22
  7 พ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง 47
  2 ต.ค. 2566    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 59
  26 ก.ย. 2566    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 142
  21 ก.ย. 2566    รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บงเหนือ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 125
  26 ธ.ค. 2565    ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วัดบริบูรณ์วราราม บ้านบงเหนือ วันศุกร์ที่13 มกราคม 2566 132
  18 พ.ย. 2565    โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 38
  9 พ.ย. 2565    สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 79
  7 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 22
  3 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 788727 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -