โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2563    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 70
  13 พ.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 66
  5 พ.ค. 2563    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 72
  5 พ.ค. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 72
  2 เม.ย. 2563    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 69
  1 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 65
  24 มี.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 64
  10 ก.พ. 2563    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 65
  14 ม.ค. 2563    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 63
  10 ม.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 80

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 367356 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -