โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 25
  1 มิ.ย. 2563    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563 112
  13 พ.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 108
  5 พ.ค. 2563    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2562 114
  5 พ.ค. 2563    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 113
  2 เม.ย. 2563    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 101
  1 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 98
  24 มี.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 100
  10 ก.พ. 2563    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2563 101
  14 ม.ค. 2563    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 98

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 427017 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -