โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ต.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 21
  5 ต.ค. 2565    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 12
  3 ส.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 10
  29 มิ.ย. 2565    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 12
  1 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 103
  30 มี.ค. 2565    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 9
  30 มี.ค. 2565    รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 100
  5 ม.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 100
  29 ธ.ค. 2564    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 103
  21 ธ.ค. 2564    งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 193

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705734 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -