โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 39
  4 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 64
  31 ธ.ค. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 15
  2 พ.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 81
  2 พ.ย. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 83
  2 พ.ย. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 69
  1 ต.ค. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 15
  1 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 12
  1 ต.ค. 2563    รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 18
  1 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 98

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 427019 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -