โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2562    รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 34
  4 ต.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 33
  3 ก.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 77
  27 มิ.ย. 2562    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 72
  3 เม.ย. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 61
  29 มี.ค. 2562    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 62
  4 ม.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 68
  28 ธ.ค. 2561    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 60
  2 ต.ค. 2561    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 71
  30 ก.ย. 2561    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 115

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 234812 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -