โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 71
  30 มี.ค. 2565    รายงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 69
  5 ม.ค. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 68
  29 ธ.ค. 2564    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 68
  21 ธ.ค. 2564    งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 150
  5 ต.ค. 2564    รายงานการจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 67
  4 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 141
  1 ต.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 133
  1 ต.ค. 2564    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 99
  1 ก.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 181

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 661188 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -