โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ม.ค. 2564    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 19
  4 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 20
  2 พ.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 43
  2 พ.ย. 2563    งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 44
  2 พ.ย. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 36
  1 ต.ค. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2564 ไตรมาส 1 19
  1 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 62
  1 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 77
  31 มี.ค. 2563    รายงานผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 73
  31 มี.ค. 2563    รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 72

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 367358 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -