โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2563    ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 66
  31 ส.ค. 2563    เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 180
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 5
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) พ.ศ. 2563 0
  28 ก.พ. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รอบที่2 148
  28 พ.ย. 2562    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 139
  26 พ.ย. 2561    รายละเอียดผู้ชำระภาษีประจำปี 2561 226
  1 ก.พ. 2561    ตารางการออกจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 252
  3 ม.ค. 2561    จดหมายข่าว 280
  18 ก.ค. 2560    จดหมายข่าวภาษี 267
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 427011 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -