โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2565    ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 6
  8 พ.ย. 2565    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 36
  3 ต.ค. 2565    ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ประจำปี 2566 18
  26 ม.ค. 2565    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) พ.ศ. 2565 164
  26 ม.ค. 2565    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 143
  23 พ.ย. 2564    ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 183
  30 พ.ย. 2563    ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 202
  31 ส.ค. 2563    เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 223
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 195
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) พ.ศ. 2563 194

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705722 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -