โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ส.ค. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 35
  25 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2565 (22 ก.พ. 2565) 43
  25 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2565 (23 ก.พ. 2565) 42
  18 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.บงเหนือ เพื่อให้นายกแถลงนโยบายต่อสภาฯ 163
  13 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ (ครั้งแรก) 131
  30 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (รายงานการประชุมร่างข้อบัญญัติ 2565 วาระที่ 1) 173
  30 ก.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 149
  30 เม.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 173
  1 เม.ย. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 180
  26 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 177

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 661175 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -