โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (รายงานการประชุมร่างข้อบัญญัติ 2566 (วาระที่ 1)) 2
  25 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (23 ก.พ. 2565) 77
  18 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.บงเหนือ เพื่อให้นายกแถลงนโยบายต่อสภาฯ 199
  13 ม.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา ่อบต.บงเหนือ (ครั้งแรก) 167
  30 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ร่างข้อบัญญัติ 2565) 203
  30 ก.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 179
  30 เม.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 203
  1 เม.ย. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 210
  26 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 192
  2 ก.พ. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บงเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 162

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705726 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -