โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 32
  10 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 263
  10 มิ.ย. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 236
  14 ธ.ค. 2559    แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 251
  14 ธ.ค. 2559    แผนพัฒนา 3 ปี 2560-2562 243
  6 ธ.ค. 2559    ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 229
  6 ธ.ค. 2559    ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 236
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 721740 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -