โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.ค. 2563    ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงขุดรื้อร่องระบายน้ำ ( ร่องดิน) บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 93
  5 พ.ค. 2563    นโยบายและกลยุทธด้านการบริหาร 2563 98
  5 พ.ค. 2563    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 97
  5 พ.ค. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 102
  5 พ.ค. 2563    ประกาศการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้าย 103
  5 พ.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2563 96
  5 พ.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 106
  5 พ.ค. 2563    แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563 105
  4 พ.ค. 2563    นโยบายการบริหารทรัพยากร 102
  10 มิ.ย. 2562    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 197

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426893 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -