โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 พ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง 13
  26 ก.ย. 2566    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 33
  21 ก.ย. 2566    รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.บงเหนือ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 39
  26 ธ.ค. 2565    ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 วัดบริบูรณ์วราราม บ้านบงเหนือ วันศุกร์ที่13 มกราคม 2566 94
  18 พ.ย. 2565    โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 11
  9 พ.ย. 2565    สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 57
  7 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 8
  3 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 108
  3 ต.ค. 2565    รายผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 56
  3 ต.ค. 2565    ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ก.ค. - ก.ย. 2565 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747375 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -