โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562 4
  13 พ.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 5
  16 เม.ย. 2563    ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 35
  16 เม.ย. 2563    ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 35
  16 เม.ย. 2563    ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 38
  13 เม.ย. 2563    ประกาศกำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37
  5 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563 1
  28 ก.พ. 2563    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 1
  18 ก.พ. 2563    ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้และจัดเวทีประชุมประชาคมฯ 13
  1 พ.ย. 2562    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 71

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276227 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -