โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ต.ค. 2563    บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11
  1 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 2
  31 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ ร่างข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564 15
  31 ก.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 15
  10 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2562 33
  13 พ.ค. 2563    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 34
  16 เม.ย. 2563    ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 113
  16 เม.ย. 2563    ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 91
  16 เม.ย. 2563    ประกาศอบต.บงเหนือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ 87
  13 เม.ย. 2563    ประกาศกำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 331879 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -