โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 33
  11 ต.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 26
  11 ต.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 31
  11 ต.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 35
  9 ต.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ 4 35
  9 ต.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายพื้นที่ลานเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 9
  26 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ (หลังใหม่) 41
  1 มิ.ย. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 37
  27 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหันไปบ้านพิมพ์พัฒนา พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน ตำบลบงเหนือ 43
  18 พ.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี 35

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747367 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -