โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.ย. 2565    โครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 18
  10 ส.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำรวม(ข้างกองคลัง) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 58
  10 ส.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำรวม(ข้างกองช่าง) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 58
  22 ก.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโรงน้ำจีรนุช บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ 11 48
  28 มิ.ย. 2565    ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete ถนนหมายเลข บน.๑๑-๒๑ บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 67
  28 มิ.ย. 2565    ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปา บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 57
  26 พ.ค. 2565    โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 70
  19 พ.ค. 2565    โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายแยกหน้าบ้านพ่อหมู บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 66
  19 พ.ค. 2565    โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายหน้า ศพด. บ้านบงเหนือ(หลังเก่า) หมู่ที่ ๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 59
  19 พ.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.สายข้างตลาด บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 661121 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -