โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 เม.ย. 2564    ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างรั้วกั้นบ่อขยะ บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 18
  29 เม.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 19
  22 เม.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ( สายหน้า ศพด. บ้านบงเหนือ ตามถนนหมายเลข บน.๐๑-๑๙ ) ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 14
  22 เม.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ ( สายหน้าบ้านนายเรืองชัย ตามถนนหมายเลข บน.๐๑-๑๑ ) 18
  9 เม.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านบาก หมู่ที่ ๔ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 16
  9 เม.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 14
  9 เม.ย. 2564    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน Asphaltic Concrete บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๘ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 15
  31 มี.ค. 2564    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปนาแม่บานเย็น บ้านจำปา หมู่ที่ 3 29
  31 มี.ค. 2564    ประกาศราคากลางโครงการปรับแต่งพื้นที่รอบอาคาร ศพด.(หลังใหม่) บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 23
  29 มี.ค. 2564    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนหัน - บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 2,10 ( ช่วงที่ 3 ) 25

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 407959 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -