โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ก.ค. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 33
  2 ก.ค. 2562    โครงการวางระบบท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 18
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำปาไปอำเภอไชยวาน หมู่ที่ 3 14
  28 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกุงไปโนนสะอาด หมู่ที่ 8 32
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7 36
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์พัฒนาไปบ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 16
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ) บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 12
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ) บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 11
  24 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเฉลิมพระเกียรติ บ้านจำปา หมู่ที่ 3 14
  24 เม.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 30

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 177284 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -