โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ก.พ. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขาว หมู่ที่ 5 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 0
  23 ม.ค. 2566    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนโซล่าเซลล์ บ้านาถ่อน หมู่ที่ ๗ 4
  3 ม.ค. 2566    ประกาสราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.พร้อมคันหิน บ้านบงเหนือ หมู่ที่ ๑ 6
  6 ธ.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete รอบหนองสวรรค์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑ 12
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 11
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 27
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 97
  1 ธ.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 5
  5 ก.ย. 2565    โครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านนาถ่อนใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 69
  10 ส.ค. 2565    ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำรวม(ข้างกองคลัง) บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 106

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705672 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -