โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7 0
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิมพ์พัฒนาไปบ้านดอนหัน หมู่ที่ 10 0
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ) บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6 0
  25 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ) บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 0
  24 มิ.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเฉลิมพระเกียรติ บ้านจำปา หมู่ที่ 3 2
  24 เม.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบงเหนือ หมู่ที่ 1 18
  24 เม.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบาก หมู่ที่ 4 19
  24 เม.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 17
  24 เม.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพิมพ์พัฒนา หมู่ที่ 10 18
  19 เม.ย. 2562    ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล. บ้านบาก หมู่ที่ 4 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162396 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -