โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ

ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและคนพิการจึงได้จัดโครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและคนพิการขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และทำให้เกิดความรู้สึกตัวเองมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมมากยิ่งขึ้น

    เอกสารประกอบ : โครงการให้ความรู้เพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 747399 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -