โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete รอบหนองสวรรค์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑
    รายละเอียดข่าว :

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete รอบหนองสวรรค์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกฯ รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ ๐๖/๒๕๖๖) พร้อมป้ายโครงการ

    เอกสารประกอบ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete รอบหนองสวรรค์ บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๑
 
บก.01
ราคากลาง
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705725 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -