โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6
    รายละเอียดข่าว :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรื่อมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตพื้นท่อระบายน้ำพร้อมยาแนวรอยต่อ ( ตามแบบ อบต.บงเหนือ เลขที่ ค๑-๑๖/๒๕๖๓) พร้อมป้ายโครงการ

    เอกสารประกอบ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 705699 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -