โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 กองการศึกษา

 
 นายธวัชชัย ใบภักดี
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 (ว่าง) (ว่าง)  นางสุจินดา จ่างแสง นางสาวสุนัฐดา ธรรมทาทอง  นางสกล แก้วมุงคุณ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)
นางรัตนา เกษกิ่ง นางมัลลิกา โสเพ็ง นางรุ่งนภา พันสุวรรณ นางพรนิภา สงวนพรหม นางภมร คุณกัณหา
 ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)  ครู (คศ.1)
 นางสาวประภัสสร เบ้าคำ (ว่าง)  นางประวัตร ตะวัน นางสมหมาย ไชยรบ  นางอริษสา ตอนใต้
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา คำคูณ    นางสุภาพร สวนบุปผา น.ส.พิสมัย แก้ววิเชียร   นางสาวราภรณ์ สายตรี
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.วราภรณ์  ขัดทรายขาว (ว่าง) น.ส.สุดาภา  ไกคะลา นางรัชนีพร  ดวงพิมพ์หาร  
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  
         
         
         
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276255 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -