โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ITA อบต.บงเหนือ
Backoffice
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th
 
 กองช่าง

 

 
   นายสมชาย คำควร  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 นายธวัชชัย  โหมดม่วง   นายสานิตย์  โตสัมฤทธิ์
นายช่างโยธาอาวุโส   จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายวรวิทย์ แจ่มจันทร์  นายกฤษณะ นามเดช  นายวิบูลย์ วิบูลย์กุล
ผช.จนท.ธุรการ ผช.ช่างไฟฟ้า ผช.ช่างเขียนแบบ
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 679686 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -