โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-service
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร : www.bongnuea.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 กองคลัง

นางสุฎารัตน์  ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองคลัง
     
(ว่าง)  นางสาวสุกฤตา วัฒนาเนตร  (ว่าง)  นางสาวปนิจดา ยานศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
 จพง.จัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
จพง.การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

 จพง.พัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวนันทวดี รัตนกร นางสาวจีระพรรณ แก้วหาวงศ์ นางสาววนิดา ไชยทองพันธ์ น.ส.สุภาภรณ์ สิงห์เสนา
ผช.จนท.ธุรการ  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้  ผช.จนท.การเงินฯ ผช.จนท.ธุรการ
     
นางสาวจุฑามาศ ขุนหาร      
ผช.จนท.พัสดุ      
       
       
       
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276263 คน ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2559 -